Aktualności

Chwilowe wstrzymanie generowania rachunków

Z przyczyn technicznych chwilowo wstrzymaliśmy możliwość generowania rachunków przez Wydawców.

O przywróceniu możliwości generowania rachunków poinformujemy w osobnym komunikacie.