Aktualności

Chwilowe wstrzymanie kampanii BIZ Nest Kredytu Przejrzystego

W związku z awarią CEIDG, uniemożliwiającą skuteczne złożenie wniosku w kampanii BIZ Nest Kredytu przejrzystego, kampania została wstrzymana w Systemie PArtnerskim

Wznowienie działań nastąpi natychmiast po ustąpieniu awarii.
Za niedogodności z tym związane przepraszamy.