Aktualności

Chwilowe wstrzymanie kampanii TV+Internet Netii w modelu CPS

Na prośbę Reklamodawcy wstrzymujemy dzisiaj kampanię w modelu CPS - TV+Internet Netii.

Prosimy o usunięcie materiałów z prywatnych stron WWW.

Dziękujemy za udział w działaniach reklamowych.