Aktualności

Chwilowe wstrzymanie kampanii Telewizji i Internetu Netii w modelu CPL

Na prośbę Reklamodawcy wstrzymujemy dzisiaj kampanię w modelu CPL Telewizji i Internetu Netii.

Prosimy o usunięcie materiałów z prywatnych stron WWW.

Dziękujemy za udział w działaniach reklamowych.