Aktualności

Dodatkowy parametr API notyfikacji i API statystyk

Do mechanizmów API notyfikacji i API statystyk wprowadzony został nowy parametr: Numer wniosku nadrzędnego. Pozwala on na szybkie powiązanie rozliczanych klonów z formularzami, dla których zostały one wygenerowane w związku z rozliczaniem kampanii w modelach hybrydowych.

Przykładowo, jeśli w związku z leadem o numerze 12345678900001 naliczone zostanie wynagrodzenie za spełnienie pierwszego warunku, a następnie ten sam wniosek zostanie zaakceptowany z powodu spełnienia drugiego wymogu, to dodatkowe środki przyznane będą do utworzonego specjalnie w tym celu klonu o ID 12345678900002. Dla formularza 12345678900002 numerem wniosku nadrzędnego będzie ID 12345678900001. Na podstawie tego parametru można zatem łatwo przypisać klony do leadów, dla których zostały one utworzone.

Szczegóły dostępne są w dokumentacji API notyfikacji oraz API statystyk.