Aktualności

Konto Citi Priority z Kontem Oszczędnościowym w SP!

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w kampanii Konta Citi Priority z Kontem Oszczędnościowym (2,5% na Koncie Oszczędnościowym przez 6 miesięcy, dla środków do 100 tys.).

Oferta dostępna jest dla 1000 uczestników, którzy spełnią warunki regulaminowe, natomiast kończy się 31.12.2018 r.

Warunki kampanii:

34 zł
Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza zostanie otwarte konto osobiste przez nowego klienta.

Z oferty wyłączone są osoby, które:
1) po 1.01.2017 r . posiadały w banku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy lub były pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego,
2) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
3) obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające "pozwolenie na pracę" w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. "Zieloną Kartę") lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ("substantial presence test"), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Dodatkowe – 90 zł
Aktywność przy spełnieniu warunków zawartych w pkt 5-7 regulaminu promocji.