Aktualności

Konto Internetowe Citi Priority za 0zł ponownie w SP!

Zapraszamy do promowania powracającej kampanii Konta Internetowego Citi Priority za 0 zł.
 
Wynagrodzenie w wysokości 43 zł przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza zostanie otwarte konto (dla nowych klientów).

Z oferty wyłączone są:
a) osoby, które po dniu 1 stycznia 2017 r. posiadały w Banku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy lub były pełnomocnikami do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego,
b) osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,
c) osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) członkowie władz Banku,
e) osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie oferty - pracownicy z którejkolwiek agencji bądź firm współpracujących z Bankiem przy organizacji Oferty, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,
f) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
g) obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw Zieloną Kartę) lub spełniające test tzw test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang "substantial presence test"), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.