Aktualności

Kreacje reklamowe w kampanii Chmura Faktur

Udostępniliśmy kreacje reklamowe w kampanii Chmura Faktur.

Przypominamy, że 20 zł wynagrodzenie przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie klient zostanie przekierowany do serwisu chmurafaktur.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania wyśle formularz kontaktowy, a następnie dokona rejestracji oraz wyśle fakturę.

W związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.
Wynagrodzenie za formularz nie zostanie naliczone, jeśli klient przed złożeniem wniosku zostanie przekierowany do serwisu chmurafaktur.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją ciasteczka.

Zachęcamy do promowania programu.