Aktualności

Kredyt gotówkowy BGŻ BNP Paribas - wyższe stawki CPS!

Miło nam poinformować o podwyżce stawek CPS w hybrydowych modelach Kredytu Gotówkowego oraz Kredytu Przekonującego BGŻ BNP Paribas!


Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W programach Kredytu Gotówkowego i Kredytu Przekonującego obowiązuje wynagrodzenie 15 zł CPL za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że wszystkie dane zawarte w formularzu będą prawidłowe i na ich podstawie Reklamodawca skontaktuje się z Klientem, który potwierdzi zainteresowanie produktem oraz: nie zalega z płatnościami, ma stałe źródło dochodu oraz ma zgodę współmałżonka (jeśli jest w związku małżeńskim).

Dodatkowe wynagrodzenie CPS będzie wypłacane na podstawie następujących progów:

* suma udzielonych kredytów w miesiącu w kwocie poniżej 250 tys. PLN - 1,4% CPS,
* suma udzielonych kredytów w miesiącu w kwocie 250-300 tys. PLN - 2,7% CPS,
* suma udzielonych kredytów w miesiącu w kwocie 300-350 tys. PLN - 3,5% CPS,
* suma udzielonych kredytów w miesiącu w kwocie powyżej 350 tys. PLN - 4% CPS.

Zapraszamy również do udziału w czystych modelach CPS: Kredycie Gotówkowym BGŻ BNP Paribas oraz Kredycie Przekonującym BGŻ BNP Paribas. W obydwu obowiązuje stała stawka 3% CPS od wartości udzielonego kredytu.

Zachęcamy do działania i życzymy wysokich konwersji!