Aktualności

Lokaty BGŻOptima ponownie dostępne w SP

Wznowione zostały dziś kampanie BGŻOptima: Lokata bezkarna i Lokata bezkompromisowa. W przypadku pierwszego produktu naliczane jest 95 zł CPS, a w przypadku drugiego aż 120 zł CPS.

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie uruchomiona zostanie Lokata Bezkompromisowa na kwotę min. 1000 zł. Lokata musi zostać zasilona kwotą zadeklarowaną we wniosku w terminie 30 dni od złożenia wniosku, jednak nie później niż 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail z prośbą o wykonanie przelewu zasilającego (Przykładowy tytuł takiego maila: Wniosek XXXXXXXXXXXX o Lokatę i Konto Oszczędnościowe - Oczekiwanie na przelew).

Wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie produktu pochodzić będzie od osoby, która posiada już Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową lub jeżeli wniosek pochodzić będzie od osoby, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej posiadała Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową w BGŻOptima.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

Zachęcamy do reklamowania lokat BGŻOptima.