Aktualności

NOWE MOŻLIWOŚCI API NOTYFIKACJI!

API notyfikacji zostało przez nas rozbudowane zgodnie z otrzymywanymi od Was sugestiami. Oferuje ono obecnie nowe możliwości.

Wprowadzone zmiany obejmują:

- umożliwienie definiowania parametrów przekazywanych w ramach notyfikacji (np. etykiet, wysokości wynagrodzenia) w adresie URL do wywołania, np. jeśli w polu „Adres URL do wywołania” podane zostanie:

https//www.domenapartnera.pl/s2s?clickId=%7B{etykieta}%7D&id=ABC123&value=0.00&com=%7B{prowizja_partner}%7D

a powiadomienie zostanie wykonane dla wniosku o etykiecie test01, za który zostanie naliczone 100 zł wynagrodzenia, to notyfikacja będzie wysłana na adres:

https//www.domenapartnera.pl/s2s?clickId=%7Btest01%7D&id=ABC123&value=0.00&com=%7B100.00%7D

(lista wszystkich dostępnych parametrów zamieszczona jest w zaktualizowanej dokumentacji),

- dopuszczenie możliwości wywoływania notyfikacji nie tylko dla formularzy, jak to było dotychczas, ale także dla produktów (w tym celu w polu „Formularz / Produkt” należy wybrać wartość „Produkt”); wysyłania powiadomień dla wielu formularzy lub produktów jednocześnie (należy w tym celu oddzielić poszczególne identyfikatory średnikiem) oraz ustawienie jednej notyfikacji dla wszystkich formularzy i produktów (pozostawiając pole „ID Formularzy / Produktów” puste),

- dodanie kolumny „Typ zdarzenia” do listy wszystkich notyfikacji,

- usunięcie drobnych błędów.

Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości oraz do kontaktu w przypadku ewentualnych pytań lub uwag.