Aktualności

Nowe kreacje w kampanii kredytów gotówkowych Eurobanku

Informujemy, że w kampanii kredytów gotówkowych Eurobanku zostały zmienione kreacje display.

 

Przypominamy, ze wynagrodzenie w kampanii naliczane jest w modelu CPL + CPS, ze stawkami odpowiednio 10 zł + 1,5%.
Zapraszamy do aktywnego promowania i życzymy wysokich konwersji!