Aktualności

Nowe wyższe stawki w kampanii Neostrady

Zaktualizowaliśmy dziś stawki w programie Neostrady.

Za każdy prawidłowo wypełniony i wysłany formularz o pakiet Światłowód, naliczymy Wam 15 złotych. Jeżeli natomiast Klient zdecyduje się na złożenie i aktywowanie zamówienia poprzez formularz online, wynagrodzenie będzie kształtowało się następująco:

- za uruchomienie pakietu Światłowód naliczone zostanie aż 300 złotych,
- za podpisanie umowy o każdy inny pakiet naliczone zostanie 90 złotych,
- za przedłużenie umowy naliczone zostanie 60 złotych.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

Zachęcamy do aktywnego promowania i korzystania z kreacji reklamowych!