Aktualności

Nowy model rozliczania w kampanii IQ Money - Produkt inwestycyjny 5%

Z dniem dzisiejszym zmianie uległ model rozliczania w kampanii IQ Money - Produkt inwestycyjny 5%.


Wynagrodzenie podstawowe 55 zł CPL zostanie przyznane za poprawną rejestrację i weryfikację poprawności danych poprzez przelew weryfikacyjny. Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 35 zł CPS, zwane bonusem, zostanie przyznane, jeśli zarejestrowany użytkownik w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rejestracji, dokona wykupienia udziałów w dowolnym funduszu inwestycyjnym o wartości minimum 1000 zł.

Zachęcamy do promowania kampanii.