Aktualności

Nowy model rozliczeń w kampanii Aforti Factor

Informujemy, że w kampanii Afroti Factor od 1.3.2018 obowiązuje nowy model rozliczenia. 

Oprócz dotychczasowej stawki 30 zł CPL naliczana będzie także kwota 80 zł CPS za podpisaną umowę lub podpisany wniosek o nabycie wierzytelności oraz dostarczenie przez użytkownika kopii faktury VAT. 
Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii i życzymy wysokich konwersji!