Aktualności

Nowy model wynagrodzenia w kampanii Pożyczki przez Internet Eurobanku

Informujemy, iż w kampanii pożyczki przez Internet Eurobanku obowiązuje nowy, atrakcyjny model wynagrodzenia.

 
Eurobank

Wynagrodzenie za każdy poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie nowemu Klientowi zostanie udzielona pożyczka, której umowa nie zostanie wypowiedziana. Jako nowy klient rozumiana jest osoba, która od roku nie korzystała z żadnych usług Eurobanku. 

Wynagrodzenie dla wydawcy za udzieloną pożyczkę w wysokości do 4000 zł włącznie zostanie przyznane w zależności od ilości wygenerowanych przez niego sprzedaży:
* 1-3 udzielonych pożyczek w wysokości do 4000 zł włącznie w danym miesiącu rozliczeniowym - 100 zł CPS
* 4-6 udzielonych pożyczek w wysokości do 4000 zł włącznie w danym miesiącu rozliczeniowym - 110 zł CPS
* 7-9 udzielonych pożyczek w wysokości do 4000 zł włącznie w danym miesiącu rozliczeniowym - 120 zł CPS
* 10-12 udzielonych pożyczek w wysokości do 4000 zł włącznie w danym miesiącu rozliczeniowym - 130 zł CPS
* 13-15 udzielonych pożyczek w wysokości do 4000 zł włącznie w danym miesiącu rozliczeniowym - 140 zł CPS
* 16 i więcej udzielonych pożyczek w wysokości do 4000 zł włącznie w danym miesiącu rozliczeniowym - 150 zł CPS

Wynagrodzenie dla wydawcy za udzieloną pożyczkę w wysokości powyżej 4000 zł wyniesie 2,7% wartości udzielonej pożyczki.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków z jednego adresu IP/ cookies oraz wysyłania wniosków w imieniu Klientów.