Aktualności

Powrót Lokaty Bezkompromisowej BGŻOptima!

Do oferty Systemu Partnerskiego wraca dziś Lokata Bezkomrpomisowa BGŻOptima.

BGŻOptima
W nowej odsłonie depozyt zwiększył swoje oprocentowanie i wynosi ono teraz 2,7% w skali roku na 3 misiące.

Zachęcamy do promowania produktu.

Wynagrodzenie przyznawane jest za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie uruchomiona zostanie Lokata Bezkompromisowa na kwotę min. 1000 zł. Lokata musi zostać zasilona kwotą zadeklarowaną we wniosku w terminie 30 dni od złożenia wniosku, jednak nie później niż 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail z prośbą o wykonanie przelewu zasilającego.

Wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie produktu pochodzić będzie od osoby, która posiada już Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową lub jeżeli wniosek pochodzić będzie od osoby, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej posiadała Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową w BGŻOptima.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.