Aktualności

Powrót kampanii funduszy NN Investment Partners

Po krótkiej przerwie powróciliśmy dziś z kampanią funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners.

W programie otrzymacie wynagrodzenie o wysokości 180 złotych za każde otwarte konto dowolnego funduszu inwestycyjnego (zasilone kwotą min. 200 zł) lub za każde otwarte konto IKE/IKZE (zasilone kwotą min. 50 zł). Na takim koncie pierwsza wpłata musi nastąpić w ciągu 90 dni od daty otwarcia, liczonej od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 30 złotych zostanie wypłacone pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od daty otwarcia suma wpłat na konto wyniesie min. 5000 zł.

Zachęcamy do promowania!