Aktualności

Rozbudowa mechanizmu raportowania online

W ostatnich dniach rozbudowaliśmy mechanizm raportowania online (live tracking). Wprowadzone zmiany pozwolą w przyszłości w Systemie Partnerskim automatycznie przypisywać wynagrodzenie za wnioski, które spełnią warunki akceptacji (dotychczas takim wnioskom zmienialiśmy jedynie status na „Zaraportowany”). Zmiany dotyczyć będą także programów rozliczanych w modelu hybrydowym, dla których przy wnioskach widnieć będzie informacja z jakiego powodu zostało naliczone wynagrodzenie (np. za CPL czy za CPS). Jednocześnie będziemy mogli raportować i akceptować wnioski, oznaczając wskazane przez reklamodawców etapy. Zmiany będą widoczne w statystykach.

Poniżej opis zmian wprowadzonych w związku z rozbudową mechanizmu raportowania online:

Zdarzenia

Wnioski, które zostaną zaraportowane lub zaakceptowane w związku ze spełnieniem dodatkowych warunków lub wymogów do naliczenia wynagrodzenia widnieć będą w panelu wydawcy osobno dla każdego z poszczególnych etapów.

Przykładowo: jeśli wygenerowany w kampanii kredytów gotówkowych BGŻ BNP Paribas wniosek 18051492533934 zostanie zaakceptowany w modelu CPL (za dostarczenie klienta) oraz zaraportowany w segmencie CPS (w związku ze wstępnym potwierdzeniem uruchomienia kredytu) w panelu wydawcy zostanie to zaprezentowane w następujący sposób:

Wynagrodzenie

Dzięki nowemu mechanizmowi będziemy raportować online wynagrodzenie wstępnie przypisane do wniosków na poszczególnych etapach.

Przykładowo: za zaakceptowany wniosek zostanie naliczone 20 zł CPL, zgodnie z warunkami kampanii kredytów gotówkowych BGŻ BNP Paribas, a za zaraportowane uruchomienie sprzedaży w wysokości 10 000 zł wstępnie zostanie przyznane 1,2% CPS od kwoty kredytu, tj. 120 zł. Wartość ta będzie widniała w kolumnie „Prowizja”, ale nie będzie można jej wypłacić do czasu zaakceptowania wniosku podczas rozliczeń.

API notyfikacji i API statystyk

Wnioski raportowane i akceptowane na kolejnych etapach będą otrzymywać nowy Numer wniosku, ale utworzonym dodatkowo klonom będzie przypisywany Numer wniosku nadrzędnego. Wszystkie wnioski utworzone w ten sposób posiadać będą ten sam parametr Wniosek główny.

Przykładowo: wniosek 18051492533934 został zaakceptowany w modelu CPL. Wniosek zaraportowany w segmencie CPS otrzymał nowy Numer wniosku, tj. 18051489295083. Do tego wniosku przypisany jest Numer wniosku nadrzędnego (18051492533934). Pierwszy wniosek nie ma ustawionego pola Numer wniosku nadrzędnego (ponieważ sam jest pierwszym wygenerowanym wnioskiem), ale oba wnioski posiadają ten sam Numer główny (18051492533934).

Numer główny widoczny jest w panelu administracyjnym, ale pole Numer wniosku nadrzędnego dostępne będzie w API notyfikacji i API statystyk.

Uwaga

Do czasu aktualizacji mechanizmu po stronie poszczególnych reklamodawców, funkcjonować będzie równocześnie dotychczasowe raportowanie online.