Aktualności

Rozliczenia za czerwiec 2018

Rozpoczynamy dziś rozliczenia za czerwiec 2018. Uzupełniane będą także rozliczenia z wcześniejszych okresów.

Na czas rozliczeń zablokowana została możliwość generowania rachunków (przez osoby fizyczne) oraz załączników do rachunków i faktur (przez firmy).

Dodatkowe informacje na temat rozliczeń znajdują się m.in. w poświęconym im dziale Pomocy.