Aktualności

Rozliczenia za kwiecień 2018

Rozpoczynamy dziś rozliczenia za kwiecień.

Przypominany, że na czas rozliczeń zablokowana została możliwość generowania rachunków (przez osoby fizyczne) oraz załączników do rachunków i faktur (przez firmy).

Dodatkowe informacje na temat rozliczeń znajdują się m.in. w poświęconym im dziale Pomocy.