Aktualności

Wstrzymanie kampanii kont osobistych Citi Handlowy

Na prośbę reklamodawcy wstrzymane zostaną dziś kampanie kont osobistych Citi Handlowego.

Prosimy o zatrzymanie działań promocyjnych i usunięcie kodów reklamowych z prywatnych stron internetowych.