Aktualności

Wznowienie kampanii Nest Banku

Informujemy, że w Systemie Partnrskim zostały już wznowione kampanie Nest Banku, które były zatrzymane 28.2.2018.


Zapraszamy zatem do udziału w kampaniach BIZNest Konta firmowego, Nest Konta, Nest Lokaty Witaj, Nest Rodzina 500+ oraz Nest Rodzinne Oszczędności.
Wynagrodzenie w kampaniach nie ulega zmianie i wynosi 120 zł CPS dla konta firmowego oraz 70 zł CPS dla pozostałych produktów.