Aktualności

Zatrzymanie kampanii Ubezpieczenia AC i OC od PZU

Na wniosek reklamodawcy kampanie PZU Ubezpieczenia komunikacyjne AC oraz PZU Ubezpieczenia komunikacyjne OC zostały wstrzymane.

PZU

O wznowieniu kampanii poinformujemy w osobnym komunikacie.