Aktualności

Zmiana definicji BizNest Konta

Od 1 listopada zmianie ulega brzmienie definicji naliczania wynagrodzenia w kampanii rachunku firmowego Nest Banku.

Nest
Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, zostanie aktywowana umowa i zostanie wykonane logowanie do bankowości internetowej lub mobilnej. Wynagrodzenie nie zostanie jednak naliczone, jeśli klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadał już rachunek firmowy (również pod brandem FM Banku: w Smart Banku lub lub BIZ Banku).

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta, a w związku z technologią wykorzystywaną przez dostawcę programu poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Po tym terminie reklamacje nie zostaną uwzględnione.

Zmiany w definicji będą widoczne na karcie produktu od czwartku, 2 listopada.