Aktualności

Zmiana modelu rozliczeniowego w kampaniach Lew Pożyczki i Smart Pożyczki

Od 1 lipca w kampaniach Lew Pożyczki i Smart Pożyczki będzie obowiązywać tylko sprzedażowy model rozliczeniowy.

Lew
Smart

Dotychczasowa hybryda zostanie zastąpiona czystym CPS-em.

Wynagrodzenie w wysokości 100 zł będzie przyznawane za pożyczkę udzieloną nowego klientowi, uruchomioną po prawidłowej rejestracji potwierdzonej przelewem weryfukacyjnym.

Zmiana stawek będzie widoczna w poniedziałek, 2 lipca.