Aktualności

Zmiana warunków w kampaniach Virgin Mobile

Od dzisiaj w kampaniach Oferta abonamentu i Pakiety prepaid Virgin Mobile obowiązywać będą nowe warunki.

30 złotych wynagrodzenia przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że zostanie zamówiona karta, zostanie uruchomiony abonament lub dojdzie do przeniesienia numeru do Virgin Mobile.

UWAGA: W obu kampaniach obowiązuje zasada „ostatniego kliknięcia” co oznacza, że wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.virginmobile.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją ciasteczka.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

Zachęcamy do aktywnego promowania.