Aktualności

Zmiana warunku aktywności w kampanii Nowego Konta dla Ciebie Credit Agricole

Miło nam poinformować, że w kampanii Nowego Konta dla Ciebie Credit Agricole został zmieniony na korzystniejszy warunek aktywności, uprawniający do wypłaty wynagrodzenia!




Wynagrodzenie będzie przysługiwać za rachunki, w których zostaną wykonane (a nie jak wcześniej 6) transakcje kartą wydaną do konta.
Pozostałe warunki wynagrodzenia pozostają bez zmian. 
Korzystniejsze warunki będą zastosowane do wszystkich wniosków złożonych w kampanii, także tych z kwietnia 2018 r.
Przypominamy, że stawka w kampanii to 110 zł CPS. Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii!