Aktualności

Zmiany w definicjach wynagrodzeń pożyczek Hapi, Loans 4 Players, motokasa.eu i Lekkiej Pożyczki

Informujemy, że od 1.02.2019 zmianie ulegną niektóre warunki w wynagrodzeniach pożyczek Hapi, Loans 4 Players, Motokasa.eu i Lekka Pożyczka.

W przypadku wynagrodzenia CPL wynagrodzenie nie będzie wypłacane w przypadku wniosków ze zdublowanym numerem PESEL wysłanych w ciągu tego samego miesiąca.

W przypadku CPS wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w przypadku odstąpienia od umowy lub spłaty pożyczki do 14 dni od momentu podpisania umowy.
Pozostałe warunki kampanii pozostają bez zmiany.