Aktualności

eKonto Plus w promocji na osobnym URL-u

Od dziś możecie promować eKonto Plus od mBanku na osobnym URL-u (e/lead/1560).

mBank

Wynagrodzenie w wysokości 43 zł przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca od jego wysłania, zostanie podpisana umowa o konto osobiste. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie rachunku pochodzić będzie od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie konta w mBanku.

Wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 54 zł zostanie przyznane, gdy na uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w jednym z trzech pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot. transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta, nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy.

* Dodatkowo wydawcy będzie przysługiwał bonus 25 zł za 30% aktywnych rachunków (zgodnie z definicją aktywności). Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona raz w miesiącu, przez okres w ciągu 3 miesięcy. Rachunki powinny być aktywne w dniu, kiedy bank generuje raport.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Status wysłanego wniosku nie jest automatycznie zmieniamy z Kliknięty na Wysłany w przypadku podpisania umowy drogą elektroniczną. Brak zmiany statusu formularza nie wpływa wówczas na jego rozliczenie.

Zachęcamy do aktywnego promowania produktu!