Aktualności

19.12 Kontynuacja rozliczeń

W związku z kontynuacją procesu rozliczeń system został ponownie zamknięty. Na czas rozliczeń zablokowana została możliwość generowania rachunków (przez osoby fizyczne) oraz załączników do rachunków i faktur (przez firmy).

Planowe zakończenie rozliczeń nastąpi w piątek, 21 grudnia.

Dodatkowe informacje na temat rozliczeń znajdują się m.in. w poświęconym im dziale Pomocy.