Faq

SZYBKI START

Przeczytaj zanim rozpoczniesz współpracę z nami

Co muszę wiedzieć zanim przystąpię do działania?

Podczas rejestracji w Systemie Partnerskim utworzymy dla Ciebie serwis partnerski z ofertą produktów finansowych. Serwis ten będzie znajdował się pod adresem: http://loginsp.produktyfinansowe.pl gdzie loginsp to nazwa z jaką zarejestrujesz się w Systemie Partnerskim.

Podstawą współpracy jest promowanie Reklamodawców Systemu Partnerskiego i generowanie przekierowań na strony Reklamodawców (w celu pozyskiwania wniosków wysyłanych przez Klientów), na podstawie których spełnione zostaną warunki do naliczenia wynagrodzenia. Każde wygenerowane przekierowanie i wysłany formularz kontaktowy odnotowywane są w STATYSTYKACH. Odbywa się to według schematu:

 • każde uruchomienie formularza za pośrednictwem Systemu Partnerskiego (przez serwis partnerski, link tekstowy, AdServer lub widget) powoduje wygenerowanie wniosku o statusie "KLIKNIĘTY",

 • prawidłowo wypełnione formularze zostają oznaczone statusem "WYSŁANY", gdy reklamodawca potwierdzi nam jego otrzymanie,

 • status "ZAAKCEPTOWANY" otrzymują wszystkie formularze, dla których zostało naliczone wynagrodzenie w związku z tym, że otrzymaliśmy potwierdzenie spełnienia warunków koniecznych do akceptacji. Akceptowanie wniosków odbywa się podczas comiesięcznych rozliczeń,

 • status "ROZLICZONY" otrzymują wszystkie wnioski, za które zostało wypłacone wynagrodzenie.

Jeżeli chcesz reklamować dostępne produkty i usługi na własnych stronach internetowych, wskaż je najpierw do akceptacji przez formularz do zgłaszania powierzchni reklamowych. Zgadzamy się na promowanie ofert naszych Reklamodawców wyłącznie na stronach, które zostały pozytywnie zweryfikowane.

Ile można zarobić?

Stawki i warunki obowiązujące w poszczególnych kampaniach opisane są w zakładce PROGRAMY (w kategoriach Finansowe i Niefinansowe). We wszystkich promowanych programach muszą zostać spełnione podstawowe wymogi i warunki techniczne oraz obowiązuje zakaz wykonywania niedozwolonych działań opisanych w Regulaminie.

Rozliczenia przeprowadzamy do 20 dnia każdego miesiąca. Następnie na podstawie przesłanych rachunków wykonujemy przelewy wynagrodzeń dla osób fizycznych, które zgromadziły minimum 50 zł brutto. Partnerzy zarejestrowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przesłać nam fakturę VAT bądź rachunek na kwotę zgromadzonego wynagrodzenia.

Jak można promować Reklamodawców i Pozyskiwać Klientów?

Do reklamowania ofert dostępnych w Systemie Partnerskim można wykorzystać szereg metod i mechanizmy udostępnione w zakładce NARZĘDZIA. Pamiętaj o tym, aby przestrzegać Regulaminu i zasad opisanych w Pomocy dotyczącej pozyskiwania klientów, do promocji produktów i usług naszych reklamodawców można wykorzystywać:

 • serwisy partnerskie - w tym ten, który udostępniliśmy Ci podczas rejestracji,

 • linki tekstowe,

 • kreacje (banery) reklamowe, które można pobrać w sekcji Serwer reklamowy i umieścić na własnej witrynie internetowej. Wystarczy skopiować wygenerowany kod i wkleić go w źródło swojej strony,

 • widgety oraz plik XML,

 • wyszukiwarki internetowe, zgodnie z regułami opisanymi w części Pomocy dotyczącej reklamy w wyszukiwarkach,

 • mailingi, o ile spełniasz warunki dotyczące rozsyłania wiadomości e-mail i uzyskasz naszą zgodę.

Co mogę zrobić, aby serwis partnerski był niepowtarzalny?

Jeżeli masz ochotę, możesz w prosty sposób dostosować swój serwis partnerski do własnych potrzeb i uczynić go unikatowym. Działania dozwolone to m.in.:

 • wybór kategorii produktowych, które będą dostępne w serwisie oraz produktów w poszczególnych kategoriach - można zmieniać także ich kolejność,

 • wybór produktów reklamowanych na stronie głównej serwisu partnerskiego,

 • zdefiniowanie blisko dwudziestu parametrów odpowiadających za wygląd Twojego serwisu m.in. kolorystyki, wielkość i kroju czcionek oraz ustawić swój nagłówek,

 • aby ułatwić Ci promowanie serwisu w wyszukiwarkach internetowych umożliwiliśmy edycje: tytułu strony i podstron, meta keywords, meta description oraz opisów kategorii.

 

REJESTRACJA

Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji w Systemie Partnerskim Bankier.pl

Kto może przystąpić do Systemu Partnerskiego?

Do Systemu Partnerskiego może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce, a także pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej Partnera oraz zawarła Umowę.

Czy przystępując do Systemu Partnerskiego trzeba założyć działalność gospodarczą?

Nie ma potrzeby zakładania działalności gospodarczej. Uczestnictwo w Systemie Partnerskim jest traktowane jako umowa cywilno-prawna. Można traktować uczestnictwo w Systemie Partnerskim zarówno jako okazjonalną metodę na osiągnięcie drobnych korzyści jak i regularny sposób na zarabianie. Nie powoduje to jednak konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Jaka jest różnice między rejestracją jako firma, a osoba fizyczna?

Osoby fizyczne otrzymują 100% zarobionych środków ale muszą samodzielnie rozliczyć podatek w Urzędzie Skarbowym. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i będące płatnikiem VAT powiększają swoje wynagrodzenie o 23% podatku. Firmy podmiotowo zwolnione z VAT wystawiają rachunki na zgromadzone kwoty netto. Rachunki i faktury można wystawić w momencie zgromadzenia minimum 50 zł netto.

Co zrobić po otwarciu lub zamknięciu działalności gospodarczej?

W przypadku otworzenia działalności gospodarczej lub jej zamknięcia i chęci zmiany sposobu rozliczania w Systemie Partnerskim należy skontaktować się z nami w celu zmiany typu konta.

Czy zarabiając w Systemie Partnerskim traci się prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

W tej sprawie zalecamy kontakt z Urzędem Pracy. Przypominamy, że rozliczamy się za najem powierzchni na cele reklamowe.

Czy mogę w każdej chwili wystąpić z Systemu Partnerskiego?

Jeśli uznasz, że nie chcesz dalej uczestniczyć w Systemie Partnerskim, możesz wyrejestrować się w dowolnym momencie, korzystając z formularza do Rezygnacji w zakładce Profil w pozycji Twoje konto. Jednak musisz pamiętać, że tracisz wtedy zgromadzone, a niewypłacone jeszcze zarobki.

 

REGULAMIN

Opis istotnych elementów dot. Regulaminu

Czy zgodnie z Regulaminem muszę prowadzić działalności gospodarczą?

Nie - aktywność w Systemie Partnerskim traktowana jest jako najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych. W takim przypadku ustawodawca nie nakazuje zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie z tytułu za wynajem powierzchni reklamowej stanowić będzie odrębne źródło przychodu, tj. zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT najem, podnajem, dzierżawę lub inne umowy o podobnym charakterze.

Jestem osobą fizyczną - jak mam rozliczać się z Urzędem Skarbowym?

Przychód wygenerowany i wypłacony trzeba samodzielnie rozliczać w Urzędzie Skarbowym.

Partner rozliczając się z Urzędem Skarbowym może wybrać jedną z dwóch dostępnych form opodatkowania:

 • Zasady ogólne dla osób fizycznych (opisane w art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy o PIT):
  Ponieważ sytuacja każdego partnera może być odmienna (odmienne źródła i wysokość osiąganych przychodów), zalecamy skonsultować ze swoim Urzędem Skarbowym sposób obliczania oraz zapłaty podatku z tytułu współpracy w ramach Systemu Partnerskiego.

 • Zryczałtowany podatek dochodowy:Podatnik może również wybrać jako formę opodatkowania:
  zryczałtowany podatek dochodowy. W tym przypadku podatek naliczany jest według art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i wynosi 8,5%. Pamiętać trzeba, że aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmowania, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybierając taką formę opodatkowania wypełniamy PIT-28.

W celu wyboru najlepszej formy opodatkowania, ustalenia sposobu obliczania i przekazywania na konto US zaliczki na podatek, zalecamy kontakt z Urzędem Skarbowym bądź infolinią podatkową:

 • 0-801 055 055 - opłata 35 gr. brutto/min (telefony stacjonarne),

 • 22 330 03 30 - dla telefonów komórkowych i osób znajdujących się za granicą.

Prowadzę działalność gospodarczą - jakie PKD związane jest z usługą udostępniania powierzchni stron internetowych?

Z usługą udostępniania powierzchni na stronach internetowych związane są następujące PKD:

 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych,

 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 • 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Prowadzę działalność gospodarczą: jakie PKWiU związane jest z usługą udostępniania powierzchni stron internetowych?

Z usługą udostępniania powierzchni na stronach internetowych związane są następujące PKWiU:

 • na gruncie PKWiU z 1997r. (obowiązującego do końca roku 2010) jest to usługa 74.40.11-00 Usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsc lub czasu na reklamę;

 • na gruncie PKWiU z 2008r. (które zacznie obowiązywać od roku 2011) jest to usługa 63.11.30-0 Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie.

 

ROZLICZANIE

Proces naliczania i wypłaty wynagrodzenia

Czy wysłanie wniosku jest równoznaczne z otrzymaniem wynagrodzenia?

Niestety nie. Aby wynagrodzenie zostało naliczone muszą zostać spełnione warunki ustalone przez reklamodawców, których usługi i produkty są promowane w Systemie Partnerskim. Wymogi te podane zostały na stronach ze szczegółowymi opisami kampanii w menu Programy (zakładki Finansowe i Niefinansowe).

Ponadto, aby wynagrodzenie zostało przyznane muszą zostać spełnione następujące kryteria:

 • podane we wnioskach dane muszą być prawidłowe i odpowiadające stanowi faktycznemu,

 • klienci muszą spełniać wymagania stawiane przez reklamodawców w formularzach kontaktowych - nie zostaną zaakceptowane np. wnioski o kredyt firmowy od klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej,

 • wnioski muszą zostać prawidłowo przekazane do reklamodawcy - wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli dane z formularza nie zostaną poprawnie odnotowane w systemie dostawcy oferty np. w wyniku utraty połączenia internetowego w trakcie wysyłania wniosku, w związku z brakiem włączonej obsługi plików cookies lub w wyniku korzystania z oprogramowania do blokowania reklam (np. AdBlock),

 • wnioski nie mogą zawierać zduplikowanych danych osobowych - formularze mogą nie zostać pozytywnie zweryfikowane w przypadku stwierdzenia, że klient wnioskował już wcześniej o promowaną usługę lub produkt (niezależnie od tego, czy poprzedni kontakt odbył się za pośrednictwem Systemu Partnerskiego, czy przez inne źródło),

 • w kampaniach, w których obowiązuje zakaz wysyłania danych w imieniu klientów wnioski nie mogą być wysyłane z powtarzających się adresów IP, plików cookies, jednego komputera - w przeciwnym wypadku wynagrodzenie może nie zostać przyznane, a reklamacje nie zostaną zaakceptowane. Jednocześnie zaznaczamy, że wszyscy wydawcy muszą spełniać warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych,

 • w przypadku kampanii rozliczanych w modelu CPC kliknięcia muszą zostać wykonane przez unikatowych użytkowników - wynagrodzenie naliczane jest za każdego niepowtarzającego się klienta, który zostanie przekierowany na stronę docelową.

Wszystkie wnioski rozliczane są na podstawie raportów zawierających zestawienie formularzy, które spełniły warunki do przyznania wynagrodzenia w poprzedzających je miesiącach. Ostateczna weryfikacja należności wypłaty wynagrodzenia dokonywana jest po stronie reklamodawców.

Co oznaczają poszczególne modele płatności (CPA, CPC, CPL, CPS)?
 • CPA (Cost Per Action) - wynagrodzenie przyznawane jest za wnioski, na podstawie których zrealizowana zostanie konkretna czynność np. odbędzie się spotkanie z doradcą.

 • CPC (Cost Per Click) - wynagrodzenie przyznawane jest za każde kliknięcie, dokonane przez unikatowego użytkownika.

 • CPL (Cost Per Lead) - wynagrodzenie przyznawane jest za wnioski, na podstawie których dostarczone zostaną dane unikatowego klienta.

 • CPS (Cost Per Sale) - wynagrodzenie przyznawane jest za wnioski, na podstawie których zrealizowana zostanie sprzedaż.

Prosimy zawsze sprawdzać szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia (dostępne są one na stronach z opisami programów), ponieważ modele rozliczeń mają jedynie charakter informacyjny i zostały ustalone w celu uporządkowania dostępnych kampanii. Możliwe są sytuacje, w których np. w programie CPS uruchomienie konta bankowego nie jest wystarczające do zaakceptowania wniosku, ponieważ konieczne jest dodatkowe zasilenie rachunku. Ponadto w kapaniach obowiązywać mogą dodatkowe ograniczenia opisane właśnie na kartach ze szczegółami.

Przy założeniu, że wszystkie warunki zostały spełnione, ile czasu trzeba czekać, aby formularz zmienił status z "wysłanego" na "zaakceptowany"?

Jeżeli wszystkie wymogi zostały spełnione w miesiącu wysłania wniosku, to po podsumowaniu okresu rozliczeniowego reklamodawca przysyła nam raport, na podstawie którego naliczamy wynagrodzenie i zmieniamy statusy formularzy na "zaakceptowane".

Jeżeli natomiast warunki zostały spełnione w innym miesiącu niż wysłanie wniosku - naliczenie wynagrodzenia nastąpi podczas rozliczeń, które odbędą się do dwudziestego dnia miesiąca występującego po zamknięciu okresu rozliczeniowego, w którym spełniono wszelkie wymogi.

Przesunięcie wynika z systemu raportowania reklamodawców, którzy zwykle po zakończeniu każdego miesiąca przesyłają informacje o formularzach, które spełniły warunki do naliczenia wynagrodzenia.

Przykład 1: Jeśli w kampanii CPS wniosek o konto wysłano w styczniu, a rachunek został uruchomiony w styczniu, to wynagrodzenie naliczymy około połowy lutego (kiedy otrzymamy raport za styczeń).

Przykład 2: Jeśli w kampanii CPS wniosek o konto wysłano w styczniu, ale rachunek został uruchomiony w lutym, to około połowy marca naliczymy prowizję (kiedy otrzymamy raport za luty).

W większości kampanii obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, jednak czasami może on być dłuższy np. kwartalny. W przypadku sprzedaży produktów rozliczanych przez pośredników (Expander, Open Finance) może wystąpić dwumiesięczne opóźnienie w raportowaniu.

Czy istnieje minimalny próg wypłaty wynagrodzenia?

Tak, aby wypłacić pozyskane środki należy zgromadzić minimum 50 złotych.Jeżeli nie uda Ci się uzbierać 50 zł w ciągu miesiąca, to kwota ta nie przepada, a wynagrodzenie jest sukcesywnie doliczane do wcześniej zarobionych i niewypłaconych środków. Aby móc wypłacić uzyskane pieniądze musisz jedynie zdobyć brakujące wynagrodzenie.

Czy od kwoty zarobionej w Systemie Partnerskim będę musiał zapłacić podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Od wynagrodzenia uzyskanego w SP trzeba zapłacić podatek (dotyczy Partnerów, którzy zarejestrowali się jako osoba fizyczna), nie trzeba natomiast opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowo kwestia ta została opisana w sekcji dotyczącej istotnych aspektów Regulaminu.

Czy jeżeli zarobię wynagrodzenie otrzymam roczne rozliczenie do Urzędu Skarbowego (PIT)?

Nie wystawiamy PIT-ów, a wynagrodzenie zgromadzone od listopada 2010 musisz samodzielnie rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. Więcej na ten temat w sekcji dotyczącej istotnych aspektów Regulaminu.

Rozliczenia z podmiotami zagranicznymi

Podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą zobowiązane są dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej (certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający, że dana spółka jest rezydentem podatkowym określonego kraju, czyli jest tam opodatkowana podatkiem dochodowym).
Akceptowane będą oryginalne dokumenty (jedynie w odniesieniu do krajów, które wydają te dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej taka forma jest akceptowalna przez polskie urzędy skarbowe).

Jako certyfikaty rezydencji nie mogą być traktowane lokalne wyciągi/potwierdzenia rejestracji z sądów rejestrowych (odpowiedniki polskiego wyciągu z KRS), potwierdzenia rejestracji na VAT etc.). Certyfikaty rezydencji to specyficzne, odrębne dokumenty wydawane na życzenie podatnika przez jego właściwe władze skarbowe.

W przypadku braku certyfikatów, płatności dla zagranicznych dostawców będą pomniejszane o 20% podatku (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

 

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

Wytyczne dotyczące pozyskiwanie Klientów i wysyłania wniosków

Kto może być klientem?

Klientem może być każda osoba, która zostanie przekierowana do strony reklamodawcy przez udostępnione Tobie kody (np. serwis partnerski lub reklamę zamieszczoną na Twojej stronie internetowej). Do naliczenia wynagrodzenia wystarczy, że spełnione zostaną ogólne warunki oraz wymogi stawiane przez reklamodawcę.

W jaki sposób można pozyskiwać klientów?

Dozwolone sposoby na pozyskiwanie klientów opisane zostały w Szybkim starcie. Jeżeli planujesz rozpoczęcie niestandardowych działań promocyjnych wcześniej skontaktuj się z nami.

Co należy zrobić po wysłaniu formularza kontaktowego?

Rolą Partnera jest promowanie reklamodawców, natomiast osoby zainteresowane ofertą są kierowane na strony docelowe i/lub wysyłają formularze kontaktowe. Po przesłaniu wniosku dane osobowe trafiają do współpracującej z nami instytucji (np. banku), która zajmuje się obsługą klienta. Procedury kontaktu uzależnione są od typu produktu, w większości przypadków stosuje się oddzwanianie (kredyty, karty, konta). Istnieją natomiast wyjątki, w przypadku których do klienta przesyłane są umowy bez uprzedniego kontaktu telefonicznego lub cały prces odbywa się online. Informacje na ten temat można znaleźć w opisach produktów.

W przypadku problemów z realizacją wniosków (np. brak kontaktu ze strony konsultanta) prosimy o przesłanie informacji do nas. Kontaktując się bezpośrednio z reklamodawcą prosimy nie składać ponownie wniosków. Korekta wniosku przez infolinię może oznaczać anulację wniosku wysłanego przez System Partnerski.

Czy mogę wykorzystać własne strony internetowe do pozyskiwania klientów?

Jeżeli chcesz reklamować dostępne produkty i usługi na własnych stronach internetowych, wskaż je najpierw do akceptacji przez formularz do zgłaszania powierzchni reklamowych. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rozliczamy się z tytułu: oddania powierzchni na stronie WWW na cele reklamowe, a zgadzamy się na promowanie ofert naszych Reklamodawców wyłącznie na stronach, które pozytywnie zweryfikowane.

Czy są jakieś ograniczenia w ilości pozyskanych klientów?

Nie, nie ma takich ograniczeń. Im więcej klientów pozyskasz, tym większe będzie Twoje wynagrodzenie.

Jakie warunki trzeba spełnić pozyskując klientów?

Pozyskując klientów należy pamiętać, że wynagrodzenie zostanie naliczone, jeżeli zostaną spełnione ogólne warunki i kwestie techniczne obowiązujące we wszystkich kampaniach. Jednocześnie należy pamiętać o obowiązujących wytycznych dotyczących danych osobowych, zasadach dotyczących prowadzenia kampanii w wyszukiwarkach i zakazie spamowania. Wszelkie działania muszą być także zgodne z netykietą oraz, w przypadku promowania oferty reklamodawców na zewnętrznych serwisach, również z obowiązującymi na nich regulaminami.

Co to jest spamowanie?

Partnerzy, którzy reklamują swoją serwis partnerski, oferty reklamodawców lub swoje prywatne witryny postując na forach/grupach dyskusyjnych, które nie są do tego przeznaczone lub rozsyłając maile do odbiorców, którzy sobie tego nie życzą, rozsyłają spam działając w sprzeczności z netykietą, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i naruszają Regulamin Systemu Partnerskiego.

Czy mogę używać w materiałach marketingowych logo reklamodawców lub Bankier.pl?

Partnerzy nie mogą wykorzystywać w działaniach marketingowych logo Bankier.pl. Dozwolone jest jedynie używanie nazw "System Partnerski Bankier.pl", "Partner Bankier.pl" lub logo Systemu Partnerskiego (np. do promocji SP). Logo reklamodawcy jest nieodłącznym elementem prezentacji danego produktu i poza nią nie może być wykorzystywane bez uzyskania wcześniejszej zgody.

 

DANE OSOBOWE

Informacje

W Systemie Partnerskim zabronione jest samodzielne pozyskiwanie danych osobowych klientów i wprowadzanie tych danych do elektronicznych formularzy bez uprzedniego uzgodnienia tego sposobu działania z nami. Partnerzy pozyskujący w ten sposób klientów zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody na przekazanie danych osobowych od każdego klienta którego dane przekazują do instytucji finansowej. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie ww. zasady wszystkich uczestników Systemu Partnerskiego Bankier.pl.

Zwracamy uwagę, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Bezprawne przetwarzanie danych osobowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Również udostępnianie danych osobom nieupoważnionym to przestępstwo i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 roku, z późn. zmian.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sprzeczne z prawem pozyskanie danych osobowych klientów jest równoznaczne ze złamaniem Regulaminu Systemu Partnerskiego Bankier.pl za co karą jest natychmiastowe usunięcie z programu oraz wstrzymanie lub pozbawienie wypłaty zarobionych w ten sposób środków.

 

KWESTIE TECHNICZNE

Wyjaśnienie technicznych aspektów działania programu

Co oznaczają statusy "kliknięte", "wysłane", "zaakceptowane" i "rozliczone"?

Każde uruchomienie formularza za pośrednictwem Systemu Partnerskiego powoduje wygenerowanie wniosku o statusie "kliknięty". Wnioski z tej grupy pozostają oznaczone w ten sposób do czasu, aż otrzymamy informację od reklamodawcy, że wniosek został prawidłowo wypełniony i wysłany.

Jako wnioski "wysłane" oznaczone są formularze, w przypadku których otrzymaliśmy potwierdzenie przesłania danych kontaktowych, ale nie spełniły one jeszcze warunków do akceptacji lub oczekujemy na potwierdzenie tej informacji przez reklamodawcę.

Status "zaakceptowany" otrzymują wszystkie formularze, dla których zostało naliczone wynagrodzenie w związku z tym, że otrzymaliśmy potwierdzenie spełnienia warunków koniecznych do akceptacji. Wnioski "wysłane", które spełniły warunki do naliczenia wynagrodzenia otrzymują status "zaakceptowany" podczas odbywających się raz w miesiącu rozliczeń.

Wnioski "rozliczone" to te, za które zostało wypłacone wynagrodzenie.

Czy mogę zmodyfikować udostępniane kody i usunąć niektóre elementy?

Nie polecamy modyfikowania naszych kodów. Zgodnie z Regulaminem gwarantujemy poprawne działanie jedynie kodów wygenerowanych przez udostępnione narzędzia. Jeśli dokonane przez Ciebie modyfikacje spowodują niepoprawne ewidencjonowanie wysłanych z Twojej strony wniosków, zastrzegamy sobie prawo do nienaliczenia wynagrodzenia za nie. Jeśli decydujesz się na ich modyfikację, to upewnij się, że każdy produkt jest poprawnie ewidencjonowany w statystykach, zanim udostępnisz go swoim klientom. Tylko przy poprawnym rejestrowaniu formularzy jesteśmy w stanie naliczyć Ci prawidłowe wynagrodzenie.

Chcę, żeby klienci wysyłali wnioski z mojej prywatnej strony www, co mam zrobić?

Aby klienci mogli wysyłać wnioski z prywatnej strony internetowej, należy zamieścić na niej wygenerowany kod, do kampanii dostępnej w Systemie Partnerskim. W tym celu można wykorzystać m.in. linki tekstowe kierujące do formularza kontaktowego lub prezentacji, serwer reklamowy, widgety. Dodatkowe informację na temat promowania oferty SP na prywatnych stronach można znaleźć w części Pomocy zatytułowanej Pozyskiwanie klientów.

Co się dzieje z wnioskami, dla których nie zostały spełnione warunki do naliczenia wynagrodzenia?

Wnioski, dla których nie zostały spełnione warunki konieczne do naliczenia wynagrodzenia, są automatycznie ukrywane w statystykach po upływie 125 dni od daty wysłania (dla kredytów hipotecznych okres ten stanowi 250 dni). Formularze o statusie "kliknięty" są ukrywane po upływie 90 dni od daty ich otwarcia.
Wnioski nie są usuwane, a jedynie ukrywane w celach porządkowych. Jeżeli warunki do wypłaty wynagrodzenia zostaną spełnione przez ukryty formularz, to zostanie ono naliczone, a sam wniosek będzie przywrócony do statystyk ze statusem "zaakceptowany".

Filmy instruktażowe dotyczące obsługi panelu Wydawcy oraz narzędzi

Panel Wydawcy Systemu Partnerskiego oferuje szereg narzędzi, dzięki którym można zwielokrotnić swoje zarobki. Zarejestruj się i poznaj je krok po kroku!


  • Na początek proponujemy przewodnik po stronie głównej panelu, prezentujący najważniejsze sekcje oraz funkcje:  • Instrukcja używania narzędzia (widgetu) w formie fiszki:  • Instrukcja używania narzędzia (widgetu) w formie porównywarki:   • Instrukcja używania narzędzia w formie serwera reklamowego:   • Instrukcja używania strony Pasażu Finansowego:


   Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania trackingu i jego możliwości zobaczysz
tutaj
  .