Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. (Spółka) właściciel Systemu Partnerskiego Bankier.pl (System Partnerski) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych osobowych, ani adresowych partnerów Systemu Partnerskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Systemie Partnerskim jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego prawdziwymi informacjami, w tym m.in. z podaniem danych teleadresowych partnera, złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu oraz aktywację konta partnera. Dane wprowadzone podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie przez Spółkę w związku z obsługą partnerów i świadczeniem usług przez Spółkę, a w szczególności do kontaktu mailowego dot. informacji Systemu Partnerskiego oraz informacji handlowych oraz dokonywania rozliczeń z partnerem zgodnie z obowiązującą Tabelą wynagradzania. Wszelkie informacje przetwarzane i przechowywane są przez Spółkę z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka nie sprzedaje, i nie udostępnia na żadnej innej podstawie prawnej podmiotom trzecim danych osobowych swoich partnerów z Systemu Partnerskiego, chyba że partner wyrazi na taką czynność zgodę.
Spółka jest zobowiązana do udostępnienia danych osobowych, jeżeli Spółka otrzyma prawomocne orzeczenie sądu lub organów ścigania wzywające do takiego udostępnienia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe partnerów są przetwarzane w celu umożliwienia generowania faktur i dokonywania rozliczeń w ramach Systemu Partnerskiego.
Partnerzy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, oraz otrzymywanie za pomocą poczty email informacji związanych z Systemem Partnerskim oraz informacji handlowych.

Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe partnera ulegają usunięciu z Systemu Partnerskiego jeżeli partner dokona rozliczeń ze Spółką oraz wystąpi z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych. W takiej sytuacji konto partnera zostanie zablokowane natomiast jego dane będą przechowywane w Systemie Partnerskim tak długo, jak wymagają tego przepisy stanowiące o ochronie danych osobowych oraz przechowywaniu dokumentów i dowodów księgowych.

Prawa autorskie

Wyszukiwarka kredytowa, wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków oraz inne materiały dostępne w Systemie Partnerskim, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

Cookies (ciasteczka) i szyfrowanie informacji

Podczas wypełniania wniosków rejestracyjnych zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator. W niektórych przypadkach serwis korzysta z tzw. "cookies", czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Akceptacja Cookies jest wymagana. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Serwis nie wspiera obsługi przeglądarek Internet Explorer 6.0 oraz niższych, jak również nie odpowiada za nieprawidłowe działanie aplikacji.

Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności Systemu Partnerskiego z wyłączeniem prawa do udostępniania osobom trzecim danych personalnych czy adresowych partnerów.