Kontakt

Kontakt do naszego programu partnerskiego

  • e-mail: [email protected]

  • w sprawie współpracy, tel. 662 197 044

  • w sprawach technicznych, tel. 71 74 89 521

  • w sprawie płatności dla Wydawców prowadzących działalność gospodarczą, tel. 539 733 975
  • w sprawie płatności dla osób fizycznych, tel. 601 950 319

 

Ogólne informacje o spółce:

 

System Partnerski Bankier.pl prowadzony jest przez:

Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa
prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 113-01-55-210, Regon: 11823316