Aktualności

Chwilowe wstrzymanie kampanii Provident Pożyczka Samoobsługowa

Z przyczyt technicznych kamapnia Provident - Pożyczka Samoobsługowa i Provident - Pożyczka Samoobsługowa 5x0 zostaje wstrzymana.


Provident

Prosimy o chwilowe powstrzymanie się od działań promujących.

 
O wznowieniu kampanii poinformujemy osobnym komunikatem.