Aktualności

Czas na składanie reklamacji w kampaniach Nest Banku

Informujemy, że od października w kampaniach Nest Banku wprowadziliśmy zapis o czasie na składanie reklamacji.

Nest
Reklamacje w kampaniach Nest Banku można składać w ciągu:
- 60 dni od daty złożenia wniosku dla działań standardowych
- 90 dni od daty złożenia wniosku dla akcji specjalnych

Po tych terminach reklamacje nie zostaną uwzględnione.

Zaktualizowaliśmy opisy poszczególnych kampanii: BizNest Konta, Nest Konta oraz Nest Rodzina 500+.