Aktualności

Faktoria w SP!

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w kampanii Faktoringu Faktoria!

Wynagrodzenie w wysokości 33 zł za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą PRAWIDŁOWE, na podstawie danych reklamodawca SKONTAKTUJE się z klientem, a klient POTWIERDZI zainteresowanie produktem.

Branże wykluczone:
a) jeżeli dwa pierwsze znaki kodu PKD przeważającej działalności gospodarczej równają się: 12 - produkcja wyrobów tytoniowych lub 92 - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

b) jeżeli kod PKD przeważającej działalności gospodarczej równa się (01.70.Z - łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, 38.12.z - zbieranie odpadów niebezpiecznych, 38.22.z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

c) jeżeli kod PKD działalności gospodarczej równa się: 07.21.z - górnictwo rud uranu i toru lub 20.51.z - produkcja materiałów wybuchowych, 20.11.z - produkcja gazów technicznych, 24.46.z - wytwarzanie paliw jądrowych, 25.40.z - produkcja broni i amunicji lub odpadów niebezpiecznych, 64.11.Z - działalność banku centralnego, 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, 64.30.Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 64.91.Z - leasing finansowy, 65.20.Z - reasekuracja, 65.30.Z - fundusze emerytalne, 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi, 94.92.Z - działalność organizacji politycznych, 94.91.Z - działalność organizacji religijnych.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników