Aktualności

Fundusze inwestycyjne Expandera w SP

Od dziś w Systemie Partnerskim aktywna jest kampania PZU FIZ Akord dostępna w kategorii fundusze inwestycyjne.

W programie tym promowany jest fundusz absolutnej stopy zwrotu pozwalający generować zyski niezależnie od koniunktury. Oferta jest ograniczona czasowo.

W kampanii dostępne są kreacje reklamowe oraz reklamy tekstowe.

Zachęcamy do promocji.