Fundusze inwestycyjne ING TFI dostępne w Systemie Partnerskim!

Fundusze inwestycyjne ING TFI dostępne w Systemie Partnerskim!

Od dziś w kampaniach dostępne są dwie oferty ING TFI: fundusze inwestycyjne oraz IKE.

ING TFI S.A.

W obydwu kampaniach obowiązuje stawka CPS. Kampanie mają charakter otwarty. Zapraszamy do promocji i życzymy wysokich konwersji!