Kampania Facto dostępna w Systemie Partnerskim!

Kampania Facto dostępna w Systemie Partnerskim!

Zapraszamy do promowania nowej kampanii lokat Facto.

 
Facto

Lokata Facto prowadzona jest przez Banca Farmafactoring S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce będący częścią BFF Banking Group. Lokata Facto stanowi rachunek bankowy będący rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej dla konsumentów lub rachunkiem lokaty terminowej dla przedsiębiorców. Klient może zdeponować środki na Lokacie Facto na okres 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 60 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty to 5000 złotych, brak jest maksymalnego limitu dla pojedynczej Lokaty. Kapitalizacja odsetek z Lokaty następuje na koniec okresu umownego, chyba że warunki danej Lokaty wskazują inaczej.

Wynagrodzenie CPL zostanie wypłacone za każdy poprawny wniosek o lokatę pochodzący od nowego Klienta, w którym podane dane będą prawidłowe.

Kampania dostępna jest na zgłoszenie. W celu uzyskania dostępu do programu prosimy o kontakt z opiekunem kampanii.

Zapraszamy do działania!