Konto Citigold w SP!

Konto Citigold w SP!

Oferta ze świata bankowości prywatnej, czyli Konto Citigold od Citi Handlowego od dziś w Systemie Partnerskim.

Citi Handlowy

Konto Citi Gold to nowe możliwości pomnażania majątku: 2,7% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym przez 6 miesięcy dla środków do 300 tys. zł, a do tego osobisty opiekun, ekskluzywne przywileje oraz m.in. rozwiązania walutowe na najlepszych, negocjowanych warunkach.

Wynagrodzenie CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza nowy klient otworzy konto.

Nowy klient jest rozumiany jako osoba, która po 01.01.2018 r., a do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty nie posiadała samodzielnie lub jako współposiadacz konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego, nie była pełnomocnikiem do konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego do Konta Citigold lub Citigold Private Client.

Wynagrodzenie CPA przyznawane będzie, jeśli zostanie spełniony warunek aktywności. Ten opisany jest szczegółowo poniżej.

Najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta (lub w przypadku kont nieaktywnych po miesiącu od podpisania Regulaminu) klient uzyska na rachunkach prowadzonych przez bank saldo dzienne na poziomie co najmniej 410 tys. PLN. Przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otwarto konto (lub w przypadku kont nieaktywnych po miesiącu od podpisania Regulaminu) w każdym z miesięcy utrzyma na rachunkach prowadzonych przez bank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 tys. PLN.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta, a poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią!