Konto Getin UP Free w SP!

Konto Getin UP Free w SP!

Od dziś w SP dostępne jest nowe konto młodzieżonwe Getin Banku - Getin UP Free.

Konto oferuje wyjątkowe karty do wyboru, 0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty, 10% zniżki do Cinema City oraz wyjątkowy bonus w postaci 3% dodatku do stypendium naukowego i socjalnego.

Wynagrodzenie przyznawane jest w modelu CPL.