Aktualności

Konto osobiste BZ WBK z voucherem Allegro już w SP!

Zapraszamy do udziału w promocyjnej kampanii Konta osobistego BZ WBK z voucherem w wysokości 100 zł do Allegro!

logo_bzwbk

Wynagrodzenie w wysokości 105 zł przyznane będzie za pozyskanie Klienta, który spełni łącznie następujące warunki:

1) zawrze z bankiem umowę rachunku bankowego oraz dokona płatności kartą wydaną do rachunku, lub poprzez BLIK, lub w technologii HCE na łączną kwotę minimum 150 zł w ciągu 60 dni od wysłania przez Klienta Wniosku Internetowego,
2) przez ostatnie 12 miesięcy nie był posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego (wyłączamy konta oszczędnościowe oraz konta walutowe) w Banku.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

Zapraszamy do promowania kampanii!