Kredyt firmowy na selfie Alior Banku - nowa kampania w Systemie Partnerskim

Kredyt firmowy na selfie Alior Banku - nowa kampania w Systemie Partnerskim

W Systemie Partnerskim uruchomiliśmy kampanię kredytu firmowego na selfie Alior Banku.

Alior Bank oferuje kredyt do 600 tysięcy na dowolny cel, z decyzja kredytowa w 20 minut. Finansowanie dla mikrofirmy lub małej firmy ze zdalnym złożeniem wniosku i podpisaniem umowy. Kredyt moze zostać zabezpieczony jedną z gwarancji BGK: de minimis, Cosme lub Kreatywna Europa.
Wynagrodzenie CPL przysługuje za poprawny formularz, który:
A) Został wypełniony przez Użytkownika w całości, danymi z rzeczywistym stanem faktycznym
B) Został wypełniony przez Użytkownika zainteresowanego produktem, który umówi się na wizytę w oddziale Alior Banku, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową przez okres co najmniej dwunastu (12) miesięcy, poprzedzających złożenie formularza w sposób ciągły i rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów
C) został wypełniony przez Użytkownika jednokrotnie w okresie 12 miesięcy (wynagrodzenie przysługuje tylko za pierwszy formularz od danego Użytkownika w tym okresie)
D) został wypełniony przez Użytkownika, który nie jest klientem Banku na produkty firmowe i nie poosiada w tym zakresie z Bankiem umowy ramowej
Rozliczeniu podlegać będą te formularze kontaktu które zawierać będą numery telefonów na które uda się dodzwonić w okresie 30 dni od ich dostarczenia Bankowi przy założeniu podjęcia w tym okresie co najmniej 13 prób nawiązania kontaktu.
Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii i życzymy wysokich konwersji.