Kredyt gotówkowy TF Banku w Systemie Partnerskim!

Kredyt gotówkowy TF Banku w Systemie Partnerskim!

Po bardzo długiej nieobecności powrócił do nas kredyt gotówkowy TF Banku, udostępniony za pośrednictwem platformy Bancovo.

 
TF Bank

Klient składając wniosek na formularzu przekazuje swoje dane wyłącznie do TF Banku (nie są one przekazywane do innych partnerów Bancovo).

Wynagrodzenie CPS od wartości udzielonego kredytu zostanie wypłacone za każdy poprawny wniosek, na podstawie którego Klientowi zostanie wypłacony kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny od TF Banku. Aby wynagrodzenie zostało naliczone, Klient nie może odstąpić od kredytu. Nie mógł też wnioskować o kredyt w TF Banku w okresie ostatnich 30 dni.

Zapraszamy do działania i życzymy wysokich konwersji!