Aktualności

Kredyt konsolidacyjny PKO BP ponownie w SP

Kampania Kredytu konsolidacyjnego PKO BP jest ponownie aktywna.

Stawka: 2,5% CPS

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie przez klienta z Bankiem umowy pożyczki w ciągu 60 dni od daty rejestracji.

 

Zapraszamy do promowania programu!