NOWOŚĆ - kampania pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!

NOWOŚĆ - kampania pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!

Zapraszamy do promowania najnowszego programu Kancelarii Finfocus - pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

 
Kancelaria Finfocus

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób znajdujących się w spirali długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli na: całkowite oddłużenie (umorzeniu nie podlegają zobowiązania alimentacyjne, grzywny, świadczenia zasądzone w sprawach karnych), uwolnienie emerytury, renty czy wynagrodzenia spod zajęcia komorniczego (w niektórych przypadkach), możliwość zawarcia układu z wierzycielami, zawieszenie postępowań egzekucyjnych już od dnia ogłoszenia upadłości (umorzenie po uprawomocnieniu się postępowania o ogłoszenie upadłości), uzyskanie środków na zamieszkanie przez nawet 2 lata przy sprzedaży nieruchomości.

Wynagrodzenie w wysokości 230 zł CPS zostanie przyznane za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie dojdzie do spisania umowy Klienta z Kancelarią, a Klient wniesie opłatę w wysokości 2500 zł brutto.

Zapraszamy do działania!