Nowa promocja konta osobistego mBanku - bonus 600 zł dla klienta!

Nowa promocja konta osobistego mBanku - bonus 600 zł dla klienta!

Zapraszamy do działania w nowej promocji konta osobistego mBanku z premią do 600 zł dla Klienta!

 
mBank

Kampania dostępna jest pod nr formularza e/lead/2104. Ze względu na obowiązujący limit możliwe jest zakończenie kampanii przed końcem miesiąca.

Warunek CPS to otwarcie konta osobistego przez nowego użytkownika (czyli takiego, który począwszy od 01.01.2020 r. nie był lub nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017), a ponadto na otwartym rachunku zostanie zrealizowana co najmniej jedna (1) transakcja w jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (liczą się transakcje bezgotówkowe i/lub przelew inicjowany przez klienta, nie wliczane są przelewy wewnętrzne). Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona raz w m-cu, przez okres w ciągu (3) miesięcy. Rachunek powinien być aktywny w dniu generowania raportu rozliczeniowego przez bank.

Warunek CPA to realizacja co najmniej pięciu (5) transakcji w jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku. (transakcje bezgotówkowe i/lub przelew inicjowany przez klienta, nie wliczamy przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona raz w m-cu, przez okres w ciągu (3) miesięcy. Rachunek powinien być aktywny w dniu generowania raportu rozliczeniowego przez bank.

Zapraszamy do działania!