Aktualności

Nowe, dedykowane formularze dla "Pożyczki z premią" od Eurobanku

Informujemy, iż w kampanii kredytu gotówkowego Eurobanku uruchomiliśmy dwa dodatkowe formularze dedykowane promocji "Pożyczka z premią", w której Klient, któremu zostanie udzielona pożyczka zgodnie z warunkami promocji może uzyskać 500 zł premii: kredyt gotówkowy-promocja 500zł i kredyt gotówkowy w Eurobanku- promocja 500zł(ze wstępną walidacją przez telebot Lydia).

 
Eurobank
 

Promocja "Pożyczka z premią" kredytu gotówkowego Eurobanku oferuje możliwość uzyskania 500 zł premii dla Klienta, któremu zostanie udzielona pożyczka w kwocie do wypłaty od 15 000 zł do 120 000 zł (jest to kwota nieobejmująca kosztów prowizji bankowej i składek za ubezpieczenie oraz spłaty aktywnych zobowiązań w Banku) rozłożona na od 48 do 108 rat. Warunkiem otrzymania premii 500 zł przez Klienta jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Regulamin promocji

Zarówno w kampanii z tradycyjną walidacją oraz przeprowadzoną przez telebot Lydia wynagrodzenie w wysokości 10 zł CPL zostanie wypłacone za każdy poprawny wniosek dotyczący zainteresowanego, nowego Klienta, który spełni warunki brzegowe (warunki niezbędne do otrzymania kredytu). Przez nowego klienta rozumiana jest osoba, która od roku nie korzystała z żadnych usług Eurobanku.
Dodatkowe wynagrodzenie 1,5% CPS zostanie wypłacone od wartości każdego udzielonego kredytu.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków z jednego adresu ip/ cookies. Wydawcy działający w ten sposób będą wyłączani z kampanii, a reklamacje nie będą uwzględniane. Obowiązuje również zakaz pozyskiwania leadów z multiwniosków (bez podpisania stosownej umowy) i z baz mailingowych niezarejestrowanych w GIODO.

Serdecznie zachęcamy do promowania promocji!