Nowe kreacje na kampanii Smartney

Nowe kreacje na kampanii Smartney

Informujemy, że w kampanii Smartney obowiązują nowe kreacje reklamowe. 

Prosimy o aktualizację ich na swoich powierzchniach. Zachęcamy do działania z nami i promowania! 
 
Smartney.pl